Xiaojing (Gina) Wang

Xiaojing (Gina) Wang

Principal Scientist and Project Team Lead
Genentech, Inc.
South San Francisco, California